הנצפים ביותר

מה ההבדל בין אבחון דידקטי לבין אבחון פסיכודידקטי?

מה ההבדל בין אבחון דידקטי  לבין אבחון פסיכודידקטי?

בשעה שאבחון דידקטי עוסק באיתור לקויות למידה, אישור קיומן או שלילתן, ומתמקד בפן הקוגניטיבי, הרי שביצוע אבחון פסיכו דידקטי מתמקד בפן הרגשי של הנבדק. זו הסיבה כי אנשי מקצוע שרשאים לבצע אבחון דידקטי נדרשים להיות אנשי מקצוע מתחום ההוראה, בשעה שלצורך  אבחון פסיכו דידקטי נדרש  פסיכולוג. במילים אחרות, גם אבחון פסיכודידקטי בוחן לקויות למידה אולם הוא מאשר או שולל כי הסיבות להן הן רגשיות ולא קוגניטיביות. ניתן לסכם ולומר כי  אבחון פסיכו דידקטי משלב אבחון דידקטי ואבחון פסיכולוגי.

כיצד אבחון פסיכו דידקטי שם מבודד את החלק הרגשי של הנבדק?

פסיכולוג שמבצע אבחון פסיכודידקטי מעריך את תפקודי הלמידה והתפקודים הקוגניטיביים תוך שימת לב ליכולות הרגשיות ולמבנה האישיות של הנבדק, הבאות לידי ביטוי בפן החברתי, ההתנהגותי, האישיותי והרגשי.  פסיכולוג המבצע את האבחון מקשר בין הפרמטרים הללו, ומאשר או שולל קיומן של לקויות למידה הנובעות ממרכיב רגשי- נפשי. זאת בניגוד לאבחון דידקטי המאשר או שולל קיומן של לקויות למידה הנעוצות בבעיות קוגניטיביות.

מהן הסיבות להפניית ילד לצורך אבחון פסיכודידקטי?

לרוב מדובר בכשלי למידה חמורים, או בקשיים של הנבדק  במסגרת הלימודית. כשלים אלו יכולים לבוא לידי ביטוי, כאמור, במישורים שונים: הישגים בלימודים, במישור החברתי, במישור ההתנהגותי ועוד. רק אבחון פסיכו דידקטי יכול לשפוך אור על הגורמים לקשיי או לכשלים, במובן של האם הם נעוצים ביכולת הקוגניטיבית של הנבדק או בבעיות רגשיות.

מי רשאי לבצע אבחון ילדים?

אבחון ילדים מתבצע ע”י פסיכולוג ילדים, תפקידו להעריך את הפן הרגשי והקוגניטיבי של הנבדק, ובהתאם לממצאי האבחון ניתן יהיה לטפל בילד בצורה הטובה והמתאימה ביותר. האבחון יכול להתבצע ע”י פסיכולוג מומחה בתחום הדידקטי, ויכול להתבצע ע”י פסיכולוג ילדים בשיתוף פעולה עם מאבחן דידקטי.

מה ניתן לעשות עם ממצאי אבחון דידקטי וממצאי אבחון פסיכו דידקטי ?

ממצאי אבחון דידקטי מאפשרים בניית תכנית הוראה מתקנת לנבדק, שבאמצעותה ניתן יהיה לשפר את היכולות שלו ולאפשר לו הישגים מקסימאליים. הוראה מתקנת זו מאשרת לנבדק לרכוש כישורי התארגנות, כישורי למידה וכדומה. ממצאי אבחון פסיכודידקטי מאפשרים המשך טיפול בבעיותיו הרגשיות אצל פסיכולוג. טיפול, שבאמצעותו יוכל לקבל מענה לבעיות הרגשיות שלו. שיקבל ביטוי, בין השאר, במזעור לקויות הלמידה שלו ועד ל”ריפוי” מוחלט. ישנם מקרים בהם ממצאי האבחון שוללים בעיות רגשיות של הילד אלא מעידים כי המסגרת החינוכית אליה הוא שייך לא מתאימה לאופיו ולאישיותו. במקרים כאלה ההמלצה היא כמובן לשבץ אץ הילד למסגרת חינוכית אלטרנטיבית.